hoi-dong-to-chuc

Mr. Tatsuya Ono

Giám đốc sáng tạo Công ty Dentsu Việt Nam

Mr. Chris Elkin

Giám đốc Red Brand Builders

Doanh nhân Trương Ngọc Ánh

Diễn viên Trương Ngọc Ánh là giám khảo danh dự của giải thưởng "Quả chuông vàng".

Ông Nguyễn Trường Sơn

Phó chủ tịch hiệp hội quảng cáo, Giám đốc trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế, Bộ Thông tin truyền thông

Ông Jonathan Villote

Giám đốc Digital tại STV Group.

Ông Ramon Calibara

Giám đốc sáng tạo thị trường Việt Nam

Ông Ralf Matthaes

Nhà sáng lập/Giám đốc quản lý của Infocus Mekong Research (IFM)

Ông Võ Văn Quang

Chuyên gia thương hiệu, Sáng tạo, Huấn luyện và Quản trị CMO

Ông Trần Hoàng

Chủ tịch VietnamMarcom, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp Hội Marketing Viêt Nam

Họa sĩ Trần Khánh Chương

Chủ tịch Hội mỹ thuật Việt Nam

Ông Nguyễn Cao Đô

Giám đốc sáng tạo của Clipper Indochine.