hoi-dong-to-chuc

Ông Lê Đình Trọng

Trưởng Ban Tổ Chức Quả Chuông Vàng 2016. UV BCH Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam. Tổng giám đốc Công ty CP Truyền hình Cap STV.

Ông Nguyễn Thanh Đảo

Chủ tịch kiêm TGĐ Cty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam; P. Chủ tịch-Tông Thư ký Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM; UV BCH Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam.

Phó ban Thường trực: Ông Trần Hùng

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam.