hoi-dong-to-chuc

Bà Ninh Thị Thu Hương

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Trường Sơn

Giám đốc Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, P. Chủ tịch HHQCVN.

Tiến sỹ Đinh Quang Ngữ

Nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch HHQCVN. Nguyên Phó Chủ tịch Liên đòn các HHQC Châu Á, Trưởng Ban Chỉ đạo kiêm Trưởng BTC Đại hội Quảng cáo Châu Á, Việt Nam 2013 (AdAsia 2013).