hoi-dong-to-chuc

GS. Đào Nguyên Cát

Tổng biên tập Thời báo Kinh tế.

Ông Vũ Tiến Lộc

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Ông Vương Duy Biên

Nghệ sỹ nhân dân, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Bùi Thế Đức

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương