Đăng Ký Và Thể Lệ

CÁCH THỨC THAM GIA

1. Đối tượng gửi đề cử và tham gia quảng cáo
a. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ở Việt Nam có tác phẩm quảng cáo thực hiên trong lãnh thổ Việt Nam cho đối thượng là thương hiệu Việt; đối tượng này sẽ gửi tác phẩm của chính mình hoặc đề cử của cá nhân hay tập thể khác để tham gia (có giấy tờ quy định kèm theo giữa bên đề cử và bên được đề cử).
b. Ngoài ra, BTC lập ra danh sách các sản phẩm quảng cáo được yêu thích dựa trên gợi ý của các phương tiện truyền thông.
 
2. Cách thức gửi đề cử
Các doanh  nghiệp, tổ chức, cá nhân có tác phẩm quảng cáo có thể tải ĐƠN ĐĂNG KÝ tại đây (2 dạng file pdf hoặc doc) hoặc từ báo chí, điền đầy đủ thông tin (chỉ đánh máy, không viết tay) in ra và đính kèm vào hồ sơ dự thi (có quy định bên dưới) và gửi trực tiếp tới BTC hoặc theo đường bưu điện, email. Những email phải có chứng thực nếu đủ điều kiện dự thi. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào dấu Bưu điện và ngày nhận email để xác định ngày gửi hồ sơ dự thi.
Email liên lạc và nhận hồ sơ: quachuongvang@vaa.org.vn.
 
3. Hồ sơ dự thi
Có 2 thành phần dự thi:Đơn vị, cá nhân sáng tạo tác phẩm; đơn vị, cá nhân sỡ hữu tác phẩm.
 
3.1 Nhóm A: Đơn vị sáng tạo
- Phiếu đăng ký dự thi có cam kết (theo mẫu ĐƠN ĐĂNG KÝ của BTC)
- Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (cá nhân phải có CMND hoặc hộ chiếu);
- Nội dung tác phẩm quảng cáo dự thi (có quy định fomat cụ thể cho từng thể loại);
- Giấy tờ chứng minh tác giả hoặc bản quyền tác giả tác phẩm dự giải; hoặc hợp đồng kinh tế chứng minh đơn vị, cá nhân thực hiện tác phẩm;
- Tên phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải tác phẩm; thời gian đăng tải (không bắt buộc);
- Bản thuyết trình giải thích về tác phẩm (không quá 500 từ).
Email liên lạc và nhận hồ sơ: quachuongvang@vaa.org.vn.
 
 
3.2 Nhóm B: Cá nhân, đơn vị sỡ hữu
- Phiếu đăng ký dự thi (mẫu ĐƠN ĐĂNG KÝ của BTC);
- Đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu hoặc hợp đồng nhượng quyền. Trong trường hợp chưa có đăng kỹ nhãn hiệu thì phải có bằng chứng pháp lý tương tự. Và BTC giữ quyền từ chối tác phẩm tham gia;
- Nội dung tác phẩm đính kèm;
- Giấy tờ chứng minh bản quyền tác giả;
- Đăng ký kinh doanh và đăng ký nhãn hiệu để chứng minh mình là đơn vị trực tiếp sỡ hữu tác phẩm đó;
- Đơn vị cá nhân thuộc nhóm A hoặc nhóm B đều được quyền đăng ký dự thi với cùng 1 tác phẩm.
Email liên lạc và nhận hồ sơ: quachuongvang@vaa.org.vn..
 
4. Quy định về gửi tác phẩm dự thi
Mỗi tổ chức, cá nhân tham gia được gửi 01 tác phẩm thuộc một thể loại dự thi của mỗi ngành hàng, không giới hạn thể loại và ngành hàng. Tách riêng mỗi hồ sơ cho từng tác phẩm dự thi. Tác phẩm dự thi phải thoả mãn các quy định cụ thể sau đây:
 
a. Quảng cáo truyền hình:
- Đĩa DVD ghi hình tác phẩm (1 sản phẩm quảng cáo/DVD).
- File máy tính (ở định dạng mpeg hoặc avi).
- Ghi rõ thời lượng.
 
b. Quảng cáo truyền thanh:
- Tácphẩm được ghi trên đĩa CD (1 sản phẩm/CD).
- File máy tính (ở định dạng mp3).
- Ghi rõ thời lượng và tóm tắt nội dung.
 
c. Quảng cáo báo in:
- Sản phẩm quảng cáo đã được đăng tải trên báo chí (02 copy/quảng cáo, để phẳng không gấp).
- File máy tính (định dạng JPEG, độ phân giải khoảng 2400 x 3000 pixels RGB JPG, dung lượng file lớn nhất là 5Mb).
- Tóm tắt nội dung.
 
d. Quảng cáo trực tuyến & mạng xã hội:
- Mỗi sản phẩm phải có một địa chỉ website/URL cụ thể và riêng biệt. Không gửi nhiều sản phẩm có cùng một URL.
- File ảnh JPEG chụp hình website, trong đó chỉ rõ vị trí tác phẩm quảng cáo (yêu cầu file ảnh như quảng cáo báo in).
- File ảnh tác phẩm (JPEG hoặc GIF)
- Tóm tắt nội dung
- Tất cả các website đã đăng tải quảng cáo dự thi phải đang còn hoạt động, ít nhất là từ thời gian đăng quảng cáo cho tới khi cuộc thi kết thúc (27/11/2016). Bất kỳ tác phẩm nào không thể xem được vì lý do gì (sai địa chỉ, sai tên truy cập và mật khẩu, file lỗi, vv…) đều bị loại. Với những sản phẩm đã kết thúc quảng cáo, phải cung cấp hợp đồng quảng cáo trực tuyến đã ký với website;
- Cung cấp tên truy cập website và mật khẩu (không bắt buộc).
 
e. Quảng cáo ngoài trời & Sự kiện:
- 2 bản copy cho một tác phẩm, kích thước không lớn hơn 60 x 40 cm (sản phẩm có kích thước quá lớn sẽ bị loại).
- Đối với quảng cáo bảng biển (billboard), xe buýt, ngoài yêu cầu trên, phải gửi thêm file ảnh JPEG chụp hình tác phẩm quảng cáo trong thực tế (yêu cầu file ảnh như quảng cáo báo in).
- Đối với sự kiện có thể cung cấp thêm kịch bản, ý tưởng, clip sự kiện
- File ảnh tác phẩm (yêu cầu như quảng cáo báo in).
 
g. Slogan:
- Câu slogan của quảng cáo (in trên giấy trắng khổ A4);
- Tác  phẩm quảng cáo trong đó có câu slogan (phù hợp với yêu cầu từng thể loại quảng cáo trên).
- Thuyết trình ý nghĩa slogan và hiệu quả sử dụng
 
h. Logo:
- Tác phẩm in màu trên giấy trắng khổ A4.
- File ảnh Logo: Yêu cầu file ảnh như quảng cáo báo in.
- Thuyết trình ý nghĩa logo và hiệu quả sử dụng
 
i. Design:
- Tác phẩm in màu trên giấy trắng khổ A3 hoặc A4
- File ảnh design cũng giống như quảng cáo báo
- Thuyết trình ý nghĩa file ảnh và hiệu quả thực tế (có thể gửi clip bằng những định dạng phổ biến)
 
5. Lệ phí tham gia
- Không mất lệ phí tham gia.
- Lệ phí tham dự  buổi trưng bày tác phẩm quảng cáo và đêm tôn vinh cho các công ty, cá nhân, tập thể không tham dự giải thưởng: 2.000.000 đ/người.
- Riêng với các nhà tài trợ sẽ đươc miến phí trưng bày tác phẩm tại các triễn lãm nói trên.
 
6. Đối tượng nhận giải
- Đơn vị và cá nhân sáng tạo tác phẩm dự thi
Ví dụ: Công ty QC A làm TVC cho nhãn hàng G7
- Đơn vị và cá nhân sỡ hữu tác phẩm dự thi
Ví dụ: Công ty Trung Nguyên có nhãn hàng G7
- BTC phân biệt hai nhóm đối tượng kể trên và giải thưởng được trao cho đơn vị, cá nhân sáng tạo; đồng thời sẽ trao bằng khen và văn bản công nhận cho cả hai đơn vị kể trên. 
 
 
 
THỂ LỆ CUỘC THI
 
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Các tổ chức, cá nhân hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam có tác phẩm quảng cáo tại Việt Nam (không phân biệt quốc tịch).
2. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt loại hình tư nhân, Nhà nước, liên doanh hay nước ngoài.
3.Tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, dịch vụ có thương hiệu cũng có thể đăng ký tham giải thưởng.
 
II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Tác phẩm dự giải là tác phẩm thuộc các thể loại quảng cáo và các ngành hàng do Ban Tổ chức quy định, đồng thời đáp ứng các tiêu chí sau đây:
- Phục vụ nhu cầu quảng cáo cho các tổ chức đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và dành cho người tiêu dùng Việt Nam.
- Đã được đăng tải trên các phương tiện quảng cáo ở Việt Nam trong vòng hai năm tính thời điểm Giải thưởng được phát động trở về trước.
- Có ý nghĩa kinh tế - xã hội nhằm quảng bá thương hiệu tổ chức hay thương hiệu sản phẩm… trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
- Không phân biệt chi phí sản xuất
- Có giấy tờ chứng minh bản quyền  tác phẩm quảng cáo dự giải (trong trường hợp chưa đăng ký bản quyền thì phải có bằng chứng hợp pháp.
 
III. THỜI GIAN DỰ THI
 
- BTC bắt đầu nhận tác phẩm đăng ký tham gia từ ngày 15/09/2016 đến hết ngày15/10/2016.
- Khán giả bình chọn quảng cáo yêu thích nhất của mình theo khoảng thời gian từ 15/10/2016 đến hết 23/11/2016.
- Hội đồng Giám khảo chấm giải trước chung kết.
- Triển lãm, hội nghị, hội thảo: ngày 23 - 25/11/2016
- Công bố giải thưởng và trao giải: 20h ngày 25/11/2016
- Toàn bộ sự kiện được phát sóng trên các kênh truyền hình lớn.
 
IV. THỂ LOẠI DỰ THI

Các tác phẩm gửi đến dự thi phải thuộc các thể loại quảng cáo dự thi với mã số tương ứng như sau:
 
STT
Mã số
Thể loại
Chi tiết
1
TVC
Quảng cáo truyền hình
TVC 15 – 30 giây đã phát sóng trên truyền hình (không phân biệt chi phí)
2
RAD
Quảng cáo truyền thanh
Các mẩu quảng cáo trên radio (không phân biệt chi phí)
3
PRI
Quảng cáo báo in
Các tác phẩm quảng cáo đã được đăng trên báo, tạp chí Việt Nam (không phân biệt kích thước)
4
ONL
Quảng cáo trực tuyến và mạng xã hội
Quảng cáo trên các trang web Việt Nam, mạng xã hội (không phân biệt kích thước),
5
OOH
Quảng cáo ngoài trời; Sự kiện
Quảng cáo bảng biển, xe buýt, áp-phích, màn hình LCD…(không phân biệt kích thước) và sự kiện nổi bật
6
SLO
Slogan
Câu slogan của thương hiệu và sản phẩm
7
 LOG
Logo
Logo thương hiệu &sản phẩm
 8
DES
Design (*)
Thiết kế bao bì, kiểu dáng, môi trường bán lẻ
 
(*)  Đây là thể loại của Quả chuông vàng 2016 dành cho các tác phẩm thiết kế thương mại.
Vd: Bao bì, kiểu dáng sản phẩm, cửa hàng trưng bày…