Ông Lê Đình Trọng

Trưởng Ban Tổ Chức Quả Chuông Vàng 2016. UV BCH Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam. Tổng giám đốc Công ty CP Truyền hình Cap STV.

  • Cùng Thể loại