Ông Ralf Matthaes

Nhà sáng lập/Giám đốc quản lý của Infocus Mekong Research (IFM)

IFM là công ty đầu tiên tại Việt Nam phát triển nghiên cứu di động. Infocus tập trung vào thu thập dữ liệu từ điện thoại thông minh, chuyên sâu nghiên cứu chiến lược tích hợp và khoanh vùng địa bàn Mekong cùng các cộng sự MDI & POD Research. IFM được thành lập từ nhu cầu thu thập thông tin tốt hơn, nhanh hơn với chi phí hiệu quả hơn.

  • Cùng Thể loại

Ông Nguyễn Trường Sơn

Phó chủ tịch hiệp hội quảng cáo, Giám đốc trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế, Bộ Thông tin truyền thông

Xem chi tiết

Ông Jonathan Villote

Giám đốc Digital tại STV Group.

Xem chi tiết

Ông Ramon Calibara

Giám đốc sáng tạo thị trường Việt Nam

Xem chi tiết

Ông Võ Văn Quang

Chuyên gia thương hiệu, Sáng tạo, Huấn luyện và Quản trị CMO

Xem chi tiết

Ông Trần Hoàng

Chủ tịch VietnamMarcom, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp Hội Marketing Viêt Nam

Xem chi tiết

Họa sĩ Trần Khánh Chương

Chủ tịch Hội mỹ thuật Việt Nam

Xem chi tiết

Ông Nguyễn Cao Đô

Giám đốc sáng tạo của Clipper Indochine.

Xem chi tiết