Ông Trần Hoàng

Chủ tịch VietnamMarcom, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp Hội Marketing Viêt Nam

Ông Trần Hoàng là nhà sáng lập và Chủ tịch của VietnamMarcom, tổ chức giáo dục, đào tạo chuyên ngành truyền thông-tiếp thị, quảng cáo và xây dựng thương hiệu. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành, là thành viên của Hiệp Hội Quảng Cáo Quốc Tế (IAA Global), Liên đoàn các Hiệp Hội Quảng Cáo Châu Á (AFAA), và đã tham gia tích cực vào nhiều hoạt động chuyên môn và đối ngoại của Hiệp Hội Quảng cáo Việt Nam.

  • Cùng Thể loại

Ông Nguyễn Trường Sơn

Phó chủ tịch hiệp hội quảng cáo, Giám đốc trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế, Bộ Thông tin truyền thông

Xem chi tiết

Ông Jonathan Villote

Giám đốc Digital tại STV Group.

Xem chi tiết

Ông Ramon Calibara

Giám đốc sáng tạo thị trường Việt Nam

Xem chi tiết

Ông Ralf Matthaes

Nhà sáng lập/Giám đốc quản lý của Infocus Mekong Research (IFM)

Xem chi tiết

Ông Võ Văn Quang

Chuyên gia thương hiệu, Sáng tạo, Huấn luyện và Quản trị CMO

Xem chi tiết

Họa sĩ Trần Khánh Chương

Chủ tịch Hội mỹ thuật Việt Nam

Xem chi tiết

Ông Nguyễn Cao Đô

Giám đốc sáng tạo của Clipper Indochine.

Xem chi tiết