Ông Vương Duy Biên

Nghệ sỹ nhân dân, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  • Cùng Thể loại