Phó ban Thường trực: Ông Trần Hùng

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam.

  • Cùng Thể loại