Top 10: Hình thức biển quảng cáo tại chuỗi các biển tấm lớn có hiệu ứng 3D

 Lấy ý tưởng từ mục tiêu quảng cáo cho sản phẩm Tôn Bluescope Zacs một cách nổi bật, làm rõ được đặc tính và ưu điểm vượt trội cảu sản phẩm trên biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời. Chúng tôi đã xây dựng nội dưng và hiệu ứng hình ảnh một cách sáng tạo với việc đưa chất liệu sản phẩm BluescopeZacs vào ngay trong nội dung quảng cáo bằng cách sử dụng các hiệu ứng 2S độc đáo, cụ thể:

-         Tận dụng ưu thế biển ngoài trời, chúng tôi đưa phần Tôn màu Blue + Green + Red sử dụng sản phẩm Tôn của Bluescope và đưa ngay thông điệp “ Tôn Zacs- Bền chắc- Giữ màu sắc” đây là điểm nhấn đặc biệt nhất của market quảng cáo làm nổi bật được tính năng, ưu điểm của sản phẩm, đồng thời việc đưa chất liệu của chính sản phẩm tôn Zacs lên làm nội dung quảng cáo. Bằng cách này làm nổi bật sản phẩm ở điều kiện gần môi trường thực tế nhất mà sản phẩm thường được sử dung ( Tôn lợp mái nhà và cũng làm cho sản phẩm quảng cáo trở nên bắt mặt và “thực tế”, đáng tin cậy hơn rất nhiều.
 
-         Phần Chim + Khiên + Loa tiếp tục được sử dụng tạo hiệu ứng 2D đồng bộ, phần cửa hiệu làm Diecut tụt xuống khỏi phần khung biển tạo cẩm giác độ sâu cho biển quảng cáo làm nổi bật thông điệp cần gửi tới khách hàng và tạo cảm giác sống động cho hình ảnh quảng cáo, đánh vào trực giác của người khách hàng mục tiêu
 
-         Việc kết hợp phương thức bạt hiflex in các hình ảnh cơ bản làm nền và làm nổi sản phẩm bằng các chi tiết 2D kết hợp cùng chất liệu độc đáo, tất cả làm cho sản phẩm được nổi bật và thu hút được sự quan tâm của mọi đối tượng khách hàng