Top 10: Thương hiệu MIKADO

Logo: Chữ Mikado màu đỏ thể hiện là ngọn lửa màu đỏ của lò nung sản phẩm gạch ốp lát của Mikado luôn cháy và thể hiện sự may mắn trong kinh doanh. Viền chữ màu trắng thể hiện sự minh bạch rõ ràng trong hội đồng quản trị và các cổ đông. Nền màu xanh lá cây thể hiện ý thức luôn luôn đưa ra các sản phẩm dựa trên công nghệ xanh bảo vệ môi trường.

Slogan: "Mikado dựng xây ngôi nhà hạnh phúc" thể hiện quan điểm góp phần dựng xây các ngôi nhà hạnh phúc cho mọi người.