Top 10: Truyền hình cáp Việt Nam VTVcab

Sự ra đời và phát triển của Truyền hình Cáp Việt Nam hơn 20 năm qua luôn song hành với lịch sử hình thành và phát triển của ngành truyền hình trả tiền Việt Nam. Truyền hình Cáp Việt Nam được biết tới là nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền lớn có uy tín đối với khách hàng và đối tác trong nước và quốc tế.

Thương hiệu Truyền hình Cáp Việt Nam- thương hiệu thành viên của VTV- Đài truyền hình Việt Nam ra đời hướng tới một hình ảnh mới với sự hiện đại, năng động, chuyên nghiệp hơn trong từng loại dịch vụ.
Nhằm mục tiêu cung cấp đa dịch vụ truyền hình trả tiền tới mọi gia đình, VTVcab với slogan “ Gắn kết gia đình” sẽ thực hiện sứ mệnh gắn kết mọi thành viên trong gia đình dưới một mái nhà bằng những giá trị dịch vụ ưu việt và tiện ích.