Top 10: TVC Gift For Dreams 2015 Honda tài trợ Đội tuyển bóng đá Việt Nam

Honda Việt Nam xây dựng dự án tài trợ mang tên “Gift for Dreams" cho Đội tuyển bóng đá Việt Nam trên nền tảng sứ mệnh của tập đoàn.

"Ước mơ là khởi nguồn của bản lĩnh, là nguồn năng lượng để con người đương đầu với mọi thử thách và là nguồn lực thúc đẩy chúng ta tiến lên "giúp các cầu thủ biến ước mơ của mình thành hiện thực.